Валевит

КАКВО СЪДЪРЖА ВАЛЕВИТ ОБВИТИ ТАБЛЕТКИ

Активните вещества са: валериана, сух екстракт от корен и маточина, сух екстракт от листа. Всяка обвита таблетка съдържа: 100 mg сух екстракт от Valeriana extractum hydroalcoholicum L.s.1., radix (Валериана корен) (DER = 3-6:1, екстрагент: етанол 70 % V/V) и 90 mg сух екстракт от Melissa folium extractum siccum L., folium (Маточина лист) (DER = 4-6:1, екстрагент: метанол 30 % V/V).

Другите съставки са: За растителни препарати – глюкоза течна, изсушена чрез разпрашване и силициев диоксид колоиден безводен За таблетното ядро – целактоза 80, царевично нишесте , талк, силициев диоксид колоиден безводен и стеаринов киселина. За обвивката – арабска гума, захароза, талк, Еудражит L125, метилцелулоза, калциев карбонат, силициев диоксид колоиден безводен, глицерол 85%, монтагликолов восък.

КАК ИЗГЛЕЖДА ВАЛЕВИТ ОБВИТИ ТАБЛЕТКИ И КАКВО СЪДЪРЖА 0ПАК0ВКАТА

Кръгли, лъскави, тъмно зелени двойно изпъкнали обвити таблетки в блистери по 10 броя. По 2 и по 4 броя блистери, заедно с листовка:информация за потребителя в картонена опаковка.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВАЛЕВИТ ОБВИТИ ТАБЛЕТКИ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Традиционен растителен лекарствен продукт за облекчаване на леки симптоми на психически стрес. Лекарственият продукт е традиционен растителен лекарствен продукт за употреба при специфични индикации, изключително основани на дългогодишна употреба.

КАК ДЕЙСТВА ВАЛЕВИТ ОБВИТИ ТАБЛЕТКИ

Седативният ефект на лекарствените продукти от корени на валериана, който отдавна е познат емпирично, е потвърден с предклинични изпитвания и контролирани клинични проучвания. Доказано е, че при перорално приложение на сухи екстракти от корени на валериана, приготвени с етанол/вода (етанол max 70% (V/V)) в препоръчителни дози, се подобрява продължителността и качеството на съня. Тези ефекти не могат да се отдадат на действието на всяка една от познатите съставки поотделно.

Downloads

Valevit coated tablets (Валевит обвити таблетки)
Брошура
инструкция за употреба DOWNLOAD
инструкции за употреба ONLINE

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Валевит 100mg/90 mg обвити таблетки
Валериана, сух водно-алкохолен екстракт от (3-6:1) / Маточина, сух екстракт от листа (4-6:1)

Valevit 100mg/90 mg coated tablets
 Valerianae extractum hydroalcoholicum siccum (3-6:1)/ Melissae folium extractum siccum (4-6:1)

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението с Валевит обвити таблетки, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

 • Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
 • Ако имате някакви допълнителни въпроси или се нуждаете от съвет, попитайте вашия фармацевт.
 • Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 2 седмици.
 • Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

 В тази листовка:

 1. Какво представлява Валевит обвити таблетки и за какво се използва
 2. Преди да приемете Валевит обвити таблетки
 3. Как да приемате Валевит обвити таблетки
 4. Възможни нежелани реакции
 5. Как да съхранявате Валевит обвити таблетки
 6. Допълнителна информация

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ВАЛЕВИТ ОБВИТИ ТАБЛЕТКИ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Традиционен растителен лекарствен продукт за облекчаване на леки симптоми на психически стрес.
Лекарственият продукт е традиционен растителен лекарствен продукт за употреба при специфични индикации, изключително основани на дългогодишна употреба.

ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ ВАЛЕВИТ ОБВИТИ ТАБЛЕТКИ

Не приемайте Валевит обвити таблетки

 • ако сте алергични (свръхчувствителни) към екстракт от корени на валериана, екстракт от листа на маточина или към някое от помощните вещества на Валевит обвити таблетки.

Прием на Валевит обвити таблетки с други лекарства
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
Ако се приема едновременно с други синтетични хипнотици или седативи е възможно взаимно потенциране на ефекта. Тази комбинация изисква медицинска диагностика и наблюдение.

Прием на Валевит обвити таблетки с храни и напитки
Ефектът на лекарствените продукти от корени на валериана може да бъде засилен от едновременния прием на голямо количество алкохол.

Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
Тъй като няма адекватни данни за употребата на лекарствените продукти от корени на валериана и листа от маточина по време на бременност и кърмене, тяхната употреба не се препоръчва през това време.

Шофиране и работа с машини

Предупреждение: Този лекарствен продукт може да забави реакциите и да попречи в значителна степен на способността за шофиране.

Даже когато употребата на лекарствения продукт се налага, приемането на този лекарствен продукт може да попречи в значителна степен на способността за шофиране и работа с машини. Вие не трябва да шофирате никакви превозни средства или да използвате никакви инструменти или машини. Този ефект особено се засилва когато лекарственият продукт се комбинира с алкохол.

Важна информация относно някои от съставките на Валевит обвити таблетки
Този лекарствен продукт съдържа лактоза (млечна захар), глюкоза (гроздова захар) и захароза (цвеклова захар). По тази причина, ако имате непоносимост към някои захари, моля уведомете Вашия лекар преди да приемете Валевит обвити таблетки.

КАК ДА ПРИЕМАТЕ ВАЛЕВИТ ОБВИТИ ТАБЛЕТКИ
Винаги приемайте Валевит обвити таблетки точно както е описано в листовката, информация за потребителя. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

За възрастни и лица над 12 години, обичайната доза е:
Приема се 1 обвита таблетка когато е необходимо, до 4 обвити таблетки дневно.

Начин на приложение:
Обвитите таблетки трябва да се приемат цели (да не се дъвчат) с достатъчно течност, несъдържаща алкохол (напр. чаша вода).

Продължителност на употреба:
Ако симптомите продължават или се влошават след приемане на Валевит обвити таблетки в продължение на 2 седмици непрекъсната употреба, необходима е консултация с лекар.

Деца:
Поради това, че не се препоръчва употребата при деца под 12 години, няма адекватни проучвания за употребата на този продукт при деца.

Ако сте приели повече от необходимата доза Валевит обвити таблетки
Случаи на предозиране с Валевит обвити таблетки до днес не са известни.

Валериана, корен в доза приблизително 20 g (еквивалентна на около 67 обвити таблетки) предизвиква симптоми на: уморяемост, коремни спазми, стягане в гърдите, замаяност, тремор на ръцете и мидриаза, които изчезват за около 24 часа. Ако се появят някои от тези симптоми, трябва да се консултирате с лекар.

Ако сте пропуснали да приемете Валевит обвити таблетки
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

Ако имате някъкви допълнителни въпроси,свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, Валевит обвити таблетки може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.
Стомашно-чревни оплаквания, като гадене и коремни спазми, може да се появят след приемане на лекарствените продукти от корени на валериана. Не е известно колко често се появяват тези оплаквания.
Ако се появят реакции на свръхчувствителност, лечението трябва да се прекрати и пациента трябва да се консултира с лекар.

КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ВАЛЕВИТ ОБВИТИ ТАБЛЕТКИ
Да се съхранява под 30°C.
Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от светлина и влага.
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте Валевит обвити таблетки след срока на годност, отбелязан на картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

ДОПЪЛНИТЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Валевит обвити таблетки
Активните вещества са: валериана, сух екстракт от корен и маточина, сух екстракт от листа.

Всяка обвита таблетка съдържа:
100 mg сух екстракт от Valeriana extractum hydroalcoholicum L.s.1., radix (Валериана корен) (DER = 3-6:1, екстрагент: етанол 70 % V/V) и 90 mg сух екстракт от Melissa folium extractum siccum L., folium (Маточина лист) (DER = 4-6:1, екстрагент: метанол 30 % V/V).

Другите съставки са:

 • За растителни препарати – глюкоза течна, изсушена чрез разпрашване и силициев диоксид колоиден безводен
 • За таблетното ядро – целактоза 80, царевично нишесте , талк, силициев диоксид колоиден безводен и стеаринов киселина.
 • За обвивката – арабска гума, захароза, талк, Еудражит L125, метилцелулоза, калциев карбонат, силициев диоксид колоиден безводен, глицерол 85%, монтагликолов восък.

Как изглежда Валевит обвити таблетки и какво съдържа опаковката
Кръгли, лъскави, тъмно зелени двойно изпъкнали обвити таблетки в блистери по 10 броя. По 2 и по 4 броя блистери, заедно с листовка:информация за потребителя в картонена опаковка.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА И ПРОИЗВОДИТЕЛ
Pharmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H.
6060 Absam, Австрия
Tel.: ++ 43 5223 57926 0
Fax: ++ 43 5223 57926 11
е-mail: pharma@montavit.com