Ацербин крем

КАКВО СЪДЪРЖА АЦЕРБИН МАЗ

Активните съставки са DL-ябълчна киселина, салицилова киселина и бензоена киселина. 1 g съдържа: 4.5 mg DL-ябълчна киселина, 0.5 mg бензоена киселина и 0.133 mg салицилова киселина.

Другите съставки са пропиленгликол, пропиленгликол мономалат, метил-4-хидроксибензоат, пропил -4- хидроксибензоат, ксалифин 15, бензилов алкохол и пречистена вода.

КАК ИЗГЛЕЖДА АЦЕРБИН МАЗ И КАКВО СЪДЪРЖА 0ПАК0ВКАТА

Маз, безцветна и без мирис, в туби по 30 и 100 д, поставени в картонена кутия.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АЦЕРБИН МАЗ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Маз за лечение на повърхностни кожни наранявания като изгаряния, попарвания, слънчево изгаряне, рани и драскотини.

КАК ДЕЙСТВА АЦЕРБИН МАЗ

Ацербин маз е дезинфектант, облекчава болката и ускорява заздравяването на раните. Благоприятства отделянето на мъртвите тъкани от повърхността на раната и същевременно спомага за образуване на нова здрава тъкан.Поради специалния си състав този продукт има антисептичен ефект.Той осигурява правилното равновесие на течности и подпомага процеса на заздравяване по много начини. Ацербин маз се нанася лесно. Базата му е с ниско съдържание на мазнини и е особено подходящ за лечение на сълзящи рани, открити телесни повърхности /напр. лицето/ и окосмените части на тялото.

Text-Bild-Block


Downloads

Acerbine ointment (Ацербин крем)
Брошура
,
Acerbine ointment (Ацербин крем)
Лечение на повърхностни, дълбоко дермални изгаряния и донорски области с Aцербин® (клинично изследване)
инструкция за употреба DOWNLOAD
инструкции за употреба ONLINE

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Ацербин маз
Acerbine ointment

Прочетете внимателно цялата листовка, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Това лекарство се отпуска без предписание. Въпреки това трябва да използвате Ацербин маз внимателно, за да получите най-добри резултати от лечението.

  • Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.  
  • Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт. 
  • Вие трябва да потърсите лекарска помощ, в случай че Вашите симптоми се влошават или не се подобряват след 10 дни.  
  • Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт. 

В тази листовка:
Какво представлява Ацербин маз и за какво се използва
Преди да използвате Ацербин маз
Как да използвате Ацербин маз
Възможни нежелани реакции
Съхранение на Ацербин маз
Допълнителна информация

КАКВО СЪДЪРЖА АЦЕРБИН МАЗ
Активните съставки са DL-ябълчна киселина, бензоена киселина и салицилова киселина.
1 g съдържа: 4.5 mg DL-ябълчна киселина, 0.5 mg бензоена киселина и 0.133 mg салицилова киселина.

Другите съставки са пропиленгликол, пропиленгликол мономалат, метил-4-хидроксибензоат, пропил-4- хидроксибензоат, ксалифин 15, бензилов алкохол и пречистена вода.

КАК ИЗГлеЖДА АЦЕРБИН МАЗ И КАКВО СЪДЪРЖА ОПАКОВКАТА?
Маз, безцветна и без мирис, в туби по 30 g и 100 g, поставени в картонена кутия.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА АЦЕРБИН МАЗ И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА?
Кожни наранявания като рани, изгаряния, слънчево изгаряне. Лечениена повърхностни и дълбоки рани с или без инфекции, трофични рани (напр. венозни язви, диабетно стъпало и декубитални рани). Има благоприятен ефект за предотвратяване на хипертрофични белези и келоиди.

КАК ДЕЙСТВА АЦЕРБИН МАЗ?
Ацербин маз е дезинфектант, облекчава болката и ускорява заздравяването на раните. Благоприятства отделянето на мъртвите тъкани от повърхността на раната и същевременно спомага за образуване на нова здрава тъкан. Поради специалния си състав този продукт има антисептичен ефект. Той осигурява правилното равновесие на течности и подпомага процеса на заздравяване по много начини.

Ацербин маз се нанася много лесно. Базата му е с ниско съдържание на мазнини и е особено подходяща за лечение на сълзящи рани, открити телесни повърхности /напр. лицето /и окосмени части на тялото.

ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ АЦЕРБИН МАЗ!
Не използвайте Ацербин маз

  • ако сте алергичен /свръхчувствителен/ към ябълчната киселина, бензоената киселина, салициловата киселина, метил-4-хидроксибензоат, пропил-4-хидроксибензоат или някоя от останалите съставки на Ацербин маз.
  • Употребявайте Ацербин маз с особено внимание:
  • ако имате обширни изгаряния и рани, посъветвайте се с Вашия лекар;
  • ако се подготвяте за кожна трансплантация, трябва да се посъветвате с лекар;
  • ако имате нарушена бъбречна функция, не трябва да се мажете с Ацербин-маз върху голямa площ и за дълги периоди. 

Употребата на Ацербин-маз при новородени не се препоръчва.

Ацербин-маз не трябва да влиза в контакт с лигавиците особено около очите и устата - измивайте ръцете си след употреба.

Ако симптомите не се повлияят, ако имате необясними симптоми или ако продуктът не оказва очаквания ефект, трябва да се посъветвате с Вашия лекар.

УПОТРЕБА С ДРУГИ ЛЕКАРСТВА
Моля, уведомете Вашия лекар, ако приемате или доскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без лекарско предписание.

Досега няма съобщения за лекарствени взаимодействия.

Все пак салициловата киселина може да увеличи резорбцията на други лекарствени продукти, прилагани в същата област.

БРЕМЕННОСТ, КЪРМЕНЕ И ФЕРТИЛИТЕТ
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди да приемате или да употребявате което и да е лекарство.

По принцип употребата на Ацербин маз по време на бременност и кърмене е възможна.

По време на бременност и кърмене Ацербин маз може да се използва само върху малки площи.

По време на кърмене Ацербин маз не трябва да се прилага върху гърдите.

ШОФИРАНЕ И РАБОТА С МАШИНИ
Ацербин маз не повлиява или повлиява пренебрежимо способността за шофиране и работа с машини.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НЯКОИ ОТ СЪСТАВКИТЕ НА АЦЕРБИН МАЗ
Отделните съставки /бензоена киселина, салицилова киселина, пропилен гликол/ могат да предизвикат дразнене на кожата. Ацербин маз се понася добре, когато се използва съобразно указанията.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ АЦЕРБИН МАЗ
Обичайната доза за бебета, деца и възрастние:

Ацербин маз се нанася на тънък слой 1-2 пъти дневно, след което раната може да се покрие със стерилна превръзка ако е необходимо. В зависимост от големината на раната се прилага обикновено от 2 до 7 г. Ацербин маз.

Продължителността на употреба зависи от напредването на оздравителния процес.

Времето на употреба зависи от това, колко бързо зараства раната ви. Ако това изисква дълго време, трябва д аотидете на лекар, за да проверите лечението.

АКО СТЕ ПРИЛОЖИЛИ ПОВЕЧЕ АЦЕРБИН МАЗ ОТКОЛНКОТО Е ТРЯБВАЛО
Няма съобщения за предозиране с Ацербин маз.

Ако прекалено много Ацербин маз се прилага върху големи площи продължително време, може да се появят леки признаци на интоксикация, особено при деца, поради навлизане на салицилова киселина в тялото. Признаците са гадене, повръщане, замайване, главоболие, шум в ушите, изпотяване и обърканост. Те се избягват чрез намаляване на дозата.

Салициловата киселина във високи дози може да предизвика малки кръвоизливи и да увеличи времето на кървене.

АКО ЗАБРАВИТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ АЦЕРБИН МАЗ
Продължавайте да прилагате обичайното количество от продукта, без да увеличавате дозата.

АКО ПРЕКРАТИТЕ УПОТРЕБАТА НА АЦЕРБИН МАЗ
Ако имате допълнителни въпроси за този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Подобно на всички лекарства Ацербин маз може да предизвика нежелани реакции, въпреки че те не се появяват при всеки. Ако някоя от тези нежелани реакции стане сериозна или ако забележите нежелани реакции неописани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

След прилагане на Ацербин маз, често може да се изпита временно усещане за топлина, след което пациентът забелязва бързо и продължително облекчаване на болката.

В редки случаи върху здравата тъкан непосредствено около третираните рани може да се получи леко зачервяване и обрив.

Много рядко може да се появи неизвестна преди това алергична реакция на свръхчувствителност /контактно сензибилизиране/ към салициловата киселина.

Метил-4-хидроксибензоат и пропил-4- хидроксибензоат може да предизвикат реакции на свръхчувствителност, включително късни реакции.

СЪХРАНЕНИЕ НА АЦЕРБИН МАЗ
При температура под 25°C.

След първо отваряне не използвайте повече от 12 месеца.

Съхранявайте Ацербин маз на място далече от погледа и досега на деца.

Не използвайте Ацербин маз след срока на годност, отбелязан на картонената опаковка с „годен до”.Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за битови отпадъци.Попитайте Вашия фармацефт как да унищожите ненужните Ви лекарства.Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
За всякаква информация по този продукт моля да се свържете с местния представител на притежателя на разрешението за употреба.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА И ПРОИЗВОДИТЕЛ
Pharmаzeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H., 6060 Absam, Aвстрия,

е-mail: pharma@montavit.com