Кариери

Медицински представител за гр.София

Фармацевтичен завод "Монтавит", Австрия e австрийска фамилна компания основана през 1945 г.
За тези години 73 години история, международният бизнес на "Монтавит" се фокусира върху производството на лекарства и продукти,свързани с грижата за здравето на хората.
Ние сме заинтересовани в дълготрайното и успешно развитие на нашия бизнес, да запазим своята независимост като семейна компания.
По тази причина устойчивостта е същностна черта на нашия бизнес мениджмънт.

Позиция:

Като медицински представител на Фармацевтичен завод "Монтавит", осъществявате ежедневни професионални срещи с лекари и фармацевти.
Представяте и обсъждате лекарствата на компанията с най-актуалните научни данни за тяхната ефективност и безопасност, с цел правилното им приложение при подходящите пациенти.
Активно участвате в организацията и провеждането на научни форуми, свързани с представяне на новости за лекарствените продукти на фирмата.
Позицията изисква ежедневни интензивни пътувания в поверения регион.

Изисквания:

  • Висше образование – магистърска степен по хуманна медицина или магистър фармацевт.
  • Валидно свидетелство за управление на МПС.
  • Kомпютърна грамотност –MS Office,Excel, Power Point
  • Добро владеене на Английски език.

Ние търсим личности, отличаващи се с отлична комуникативност, силна мотивация, позитивно мислене и упоритост.

Нашето предложение:

  • Приятна атмосфера на работа в амбициозен екип от професионалисти. 
  • Фирмено обучение, добро възнаграждение, служебен автомобил, телефон и пакет от допълнителни придобивки.
  • Трудов договор.
  • Възнаграждение, обвързано с постигнатите резултати

Очакваме подробна професионална автобиография, лично мотивационно писмо и актуална снимка на office@montavit.bg

С изпращането на посочените документи, кандидатът дава изричното си съгласие да бъде извършвана цялостна обработка на личните му данни от страна на работодателя във връзка със задълженията на ТП Фармацевтичен завод "Монтавит" и според изискванията на действащото в Република България законодателство. Може да разчитате на нашата конфиденциалност. Предоставените от вас данни са лични и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД.

Краен срок за подаване на документи: 10.10.2018г.

ТП Фармацевтичен завод "Монтавит" ще се свърже само с одобрените по документи кандидати.