Представители

Област София

 Д-р Елена Трифонова - Маркетинг мениджър
1408 София
GSM: 088 403 64 62
е-mail: elena.trifonova@montavit.bg

Д-р Явор Анастасов - Регионален мениджър за София и Южна България
(Перник, Радомир, Дупница, Сандански, Петрич, Брезник, Бобов дол)
1408 София
GSM: 088 797 01 48
е-mail: yavor.anastasov@montavit.bg

Д-р Соня Ушатова - Медицински представител за София и Южна България
(Благоевград, Банско, Разлог, Гоце Делчев)
1510 София
GSM: 088 466 87 04
е-mail: sonya.ushatova@montavit.bg

Област Варна

Д-р Милена Стойнева - Регионален мениджър
9000 Варна
GSM: 088 895 88 66
e-mail: milena.stoineva@montavit.bg

Област Бургаc

Маг. Снежана Дараданова - Регионален мениджър
8000 Бургас
GSM: 088 797 93 71
e-mail: snejana.daradanova@montavit.bg

Област Пловдив

Д-р Валентина Иванова - Медицински представител
4000 Пловдив
GSM: 088 895 80 50
e-mail: valentina.ivanova@montavit.bg

Област Стара загора

Д-р Taмара Атанасова - Регионален Мениджър
6000 Стара Загора
GSM: 088 931 90 33
e-mail: tamara.atanasova@montavit.bg

Област Плевен

Д-р Aнна Антова - Спирова - Регионален мениджър
5800 Плевен
GSM: 088 895 71 88
е-mail: anna.spirova@montavit.bg

Област Русе

Д-р Димитър Димитров - Регионален мениджър
5000 Велико Търново
GSM: 088 776 41 33
е-mail: dimitar.dimitrov@montavit.bg