Спечели с DERMODRIN

УСЛОВИЯ НА ИГРАТА 

1.Правила за участие в играта : Сподели своята щура лятна емоция с нас!

За да се включите в играта, е необходимо да споделите поста и да публикувате снимка с вашите летни емоции ( всеки има право да участва само с 1 снимка) под публикацията.

Състезават се само снимките под публикацията на стената на Facebook страницата на Монтавит България. 

В играта нямат право да участват служители на МОНТАВИТ.

2. Определяне на победителите:

Печелят 2 (двама) от участниците, събрали най-много харесвания под своята снимка. Победителите и техните имена ще бъдат публикувани на стената на Facebook страницата на Монтавит България на 19.07.2017 г. до 15.00 часа. Ако видите своето име сред тях, Ви молим да ни изпратите лично съобщение във Facebook, с което да ни предоставите трите си имена, адрес за доставка и мобилен телефон за връзка, за да Ви изпратим наградата по куриер. Участник, непотърсил своята награда в 10 (десет) дневен срок, губи правата си върху нея. Организаторът си запазва правото да предостави наградата на следващия участник, чиято снимка е събрала най-много харесвания.

3. Продължителност на играта:

Играта стартира на 19.06.2017 г. и завършва на 17.07.2017г.  (4 седмици)

4. Награди:

Наградите са общо 2 (две) - по 1 хладилна чанта за пикник (за 4 души) за всеки победител. (първите двама, чиито снимки са събрали най-много харесвания)

5. Прекратяване на играта:

Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите "Официални условия и правила", в случай че констатира злоупотреба или масово нарушаване на правилата, при възникване на форсмажорни обстоятелства или по други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на "Официалните условия и правила" от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.

 

Успех! Екипът на Монтавит България